MB Elektronike záleží na životnom prostredí.
Vykonávame bezplatný zber elektroodpadu podľa zákona o elektroodpadoch č. 223/2001.

Zabezpečíme bezplatný odvoz elektroodpadu nad 20kg v okruhu 10km od Žiliny.

Správajte sa ekologicky! Každý nefunkčný, alebo nepotrebnýelektrospotrebič je považovaný za nebezpečný elektroodpad.
Doneste ho do našej predajne!
Zabezpečíme ekologické spracovanie prostredníctvom schválenýchspracovateľov elektroodpadu ministerstovm životného prostredia.
•vybité batérie
•elektroprístroje všetkých druhov - biela aj čierna technika (práčky, chladničky,TV príjmače, rozhlasové príjmače)
•výpočtovú techniku, jednotlivé komponenty, aj v celku (matičné dosky, grafickékarty, pevné disky, monitory, tlačiarne a podobne)
•rozpracovaná výroba - časti, alebo zvyšok z rozpracovanej výroby elektrokomponentov a podobne.